Volg ons op
Facebook
Twitter

Oordeel zelf

DOOR KEES VAN UNEN

Weinig thema’s die zo’n overvloed aan vooroordelen kennen als migratie en integratie. Hoogleraar Leo Lucassen weerlegt een paar van de hardnekkigste.

Nederland is vol. 

Dat is een subjectieve vraag. Na de oorlog telde Nederland krap 10 miljoen inwoners en vonden de kabinetten Drees het land overbevolkt. Zij zetten daarom fors in op emigratie. Een half miljoen Nederlanders vestigden zich vervolgens in overzeese gebieden, zoals Canada, Australië, Zuid-Af-rika en Nieuw-Zeeland. Met het aantrekken van de economie in de jaren 50 en de dekolonisatie van Nederlands-Indië keerde het tij. Zo’n 300.000 ‘repatrianten’ uit Indië, van wie velen van gemengde afkomst die nog nooit een voet op Nederlandse bodem hadden gezet, ontvluchtten Indië en vestigden zich in Nederland.

In de jaren 70 gevolgd door bijna 200.000 Surinamers. Door de enorme krapte op de arbeidsmarkt volgden ‘gastarbeiders’ uit Zuid-Europa, Marokko en Turkije en vanaf de jaren 80 vluchtelingen. In de laatste jaren is de immigratie – na een terugval in het eerste decennium van deze eeuw – weer sterk toegenomen. Dan gaat het vooral om (Oost- en West-) Europeanen die reageren op de vraag naar arbeid. Als we vinden dat het daardoor te druk wordt, dan moeten we accepteren dat we bepaalde beroepssectoren kwijt willen, bijvoorbeeld de glastuinbouw, de bollenteelt, distributiecentra of slachthuizen, maar dát heb ik nog niemand hard horen roepen.

De meeste vluchtelingen in Nederland zijn gelukszoekers.

Uiteraard. Dat doen alle migranten, inclusief de honderdduizenden Nederlanders die ooit zijn geëmigreerd of die tijdelijk in het buitenland wonen en werken.

Dat geluk vinden ze niet in hun herkomstlanden, waar ze worden vervolgd of gediscrimineerd dat vertrekken een manier is om elders hun leven – én dat van hun kinderen – weer op te pakken.

Ze zijn laagopgeleid.

Dat verschilt, zelfs binnen bepaalde groepen. Zo waren veel Iraniërs die hiernaartoe kwamen in de jaren 90 hoogopgeleid. Terwijl veel Somaliërs weinig opleiding hadden genoten omdat door permanente oorlog het onderwijssysteem daar al decennia niets meer voorstelde. Waar veel aandacht voor zou moeten komen, is welke kwaliteiten en skills vluchtelingen hebben en hoe die optimaal te benutten.

Daar is iedereen mee geholpen.

Lees verder in de VARAgids op pagina 18.